Aandacht voor jongerenparticipatie
Toen de nieuwe gemeenteraad van start ging stuurden we ieder gemeenteraadslid een mail met de opmerking extra aandacht te hebben voor jongerenparticipatie. Volgens ons zal jongerenparticipatie pas werken als er ook vanuit politieke hoek genoeg naar hen wordt geluisterd. Kinderen en jongeren staan voor enkele grote uitdagingen. Wij vinden hun stem in het beleid daarom steeds belangrijker. De keuze om jongeren en kinderen te laten participeren is een duidelijk engagement. Politieke jongerenparticipatie kan pas succesvol worden genoemd als jongeren actief meepraten en beslissen over het beleid. Tijd en energie steken in jongerenparticipatie is een echte win-winsituatie.

de participatiepiramide

Reinout Van Zandycke