Bpolitix

Bpolitix is een nieuwe jongerenvereniging die op nationaal niveau het politiek bewustzijn bij jongeren wil creëren en hen het belang er Bpolitixvan duidelijk maken. Daarnaast plannen we politiek traditionele partijen te analyseren en waar nodig te bekritiseren. Ten slotte willen we onze jongerenvisie ventileren en op een andere denkwijze oplossingen bieden aan de problemen waar Vlaanderen en België de dag van vandaag mee kampen. Concreet houdt dat aan de ene kant in dat we voornamelijk via sociale media, een degelijke site en andere kanalen jongeren proberen aan te trekken. Aan de andere kant zullen we debatten organiseren tussen verschillende jongerenpartijen en hen op een positieve manier uitdagen. Het hoogtepunt van het project waren verkiezingen in 2014. Vandaag werkt het team niet meer op volle toeren, maar daar kan snel verandering in komen.

Ik was er verantwoordelijk voor de communicatie. Door de organisatie van verschillende debatten en het lanceren van een duidingscampagne (ism de Vlaamse Jeugdraad) kwamen wij regelmatig eens in de media terecht.

Je vindt meer info op de website www.bpolitix.be

Reinout Van Zandycke