Howest

Howest studentenraad

Studentenraad

Van 2013 tot en met 2014 was ik actief binnen de studentenraad van Howest. In maart 2013 werd ik verkozen als officieel studentenvertegenwoordiger. Wij zaten minstens één keer per maand samen om de belangen van de studenten binnen en buiten Howest te verdedigen.

Raad van bestuur 

In 2013 was ook nog lid van de raad van bestuur van Howest. Vanuit de studentenraad werd ik gekozen om afgevaardigde te zijn in de raad van bestuur. Een raad van bestuur is vaak is erg technisch. Desondanks de vaak moeilijke materie was het toch een goede leerschool. Je leert er hoe een groot bedrijf/organisatie werkt.

Visitatiecommissie

In 2013 was ik lid van de visitatiecommissie voor de opleiding communicatiemanagement. Een visitatiecommissie is een groep van experts die de kwaliteit van de school beoordeelt. Iedere visitatiecommissie heeft ook één student als lid. Ik had het geluk om die functie in te vullen. Aangezien ik in contact kwam met veel experts, was dit een enorm leerrijke ervaring. De visitatiecommissies werden georganiseerd door de scholen en door de VLUHR: De Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad.

Reinout Van Zandycke