Jeugdraad Roeselare

In 2014 besloten wij met een grote groep van Jong & Democratisch ons aan te sluiten bij de lokale jeugdraad. Een goed initiatief als je het mij vraagt. Met de jeugdraad kan je enorm veel doen voor de jongeren. Je komt op voor hun belangen en probeert deze zo goed mogelijk te verdedigen. In september 2015 werd ik verkozen als voorzitter.

Jeugdraad RoeselareJeugdraad Roeselare is een adviesorgaan over alles wat de jongeren het jeugdwerk kan aanbelangen. Het is de officiële spreekbuis voor zowel jongeren als jeugdverenigingen naar het gemeentebestuur toe. De hoofdopdracht van een jeugdraad is adviezen opvolgen, eventueel herformuleren en goedkeuren die door het gemeentebestuur worden aangebracht. De adviezen zijn zeer gevarieerd. De ene keer gaat het over speel- en fuifruimte en de andere keer gaat het over het subsidiebeleid. Wij proberen regelmatig ook iets te organiseren. Zo organiseren wij bijvoorbeeld Dag van de Jeugdbeweging. Het dagelijks bestuur komt op meermaals per maand samen. De algemene vergadering komt gemiddeld vier keer per jaar samen.

Sinds 2015 proberen wij samen met de jeugdraad uit Staden ook een West-Vlaams overleg te organiseren en te coördineren. Twee maal per jaar nodigen we alle West-Vlaamse jeugdraden uit om eens in overleg te gaan met elkaar. We bespreken er best practices en proberen elkaars problemen op te lossen door te leren van elkaar. Karuur maakte over ons initiatief een artikel. Je kan het hier lezen. 

 
Reinout Van Zandycke