Jong & Democratisch

Jong bestuursfoto& Democratisch was een onafhankelijke jongerenvereniging met politiek engagement. Het was een groep jongeren die vrijwillig hun steentje bijdroeg op politiek vlak. Er werd voornamelijk gefocust op participatie. De organisatie werd opgericht in 2011 en besloot in 2014 een andere weg in te slaag. Een groot deel van de leden sloot zich toen aan bij de lokale jeugdraad.

"Het is voor ons erg belangrijk dat jongeren hun mening durven en kunnen zeggen. Wij vinden het belangrijk dat jongeren een stem hebben in de besluitvorming. De politici moeten moeite doen om naar de jongeren te luisteren, maar de jongeren moeten ook wel hun mening willen geven. Het is iets dat van beide kanten moet komen."

J&D probeerde jongeren duidelijk te maken dat het belangrijk is om toch wat de politiek te volgen. Via allerhande acties logo-J&Dprobeerden wij ook de informatie laagdrempelig en begrijpbaar over te brengen. Zo hebben wij voor de gemeenteraadsverkiezingen een volledige blog gemaakt waar alle partijen en hun standpunten kort uitlegden. Door deze blog konden jongeren zich kort en eenvoudig informeren. Wij organiseerden ook twee keer een politiek jongerendebat. In het kader van informeren organiseerden wij ook een gratis rondleiding doorheen het Federaal Parlement.

Alle acties:

Een nieuwe uitdaging

We zagen het steeds groter en daarvoor hadden we een vaste structuur nodig. Niet alleen op vlak van bijvoorbeeld verzekeringen was het belangrijk, maar ook op vlak van opvolging. We dachten aan het oprichten van een VZW. Na veel opzoekingswerk en brainstormen bleek dat dit toch geen zo’n goede stap was voor ons. Het zou ons enerzijds beperken en anderzijds hadden we niet de middelen om een VZW runnende te houden. Veel van onze leden zaten namelijk in hun laatste jaar en wisten niet wat ze volgend jaar zouden doen. Ondanks we met een groep van 14 leden waren, was het niet zeker of J&D nog jaren zou voortbestaan. Tussen pot en pint bleek dat de jeugdraad nood had aan wat vers bloed. Omdat wij een grote groep waren en nood hadden aan een vaste structuur, leek een samenwerking een goede stap. We besloten daarom om ons aan te sluiten bij de lokale jeugdraad. Zo kunnen we onze missie verderzetten binnen een vaste structuur. De naam Jong & Democratisch zal misschien verdwijnen, maar uiteindelijk gaan we ons nog meer kunnen inzetten voor dat wat we graag doen: jongeren informeren en participeren.

Reinout Van Zandycke