Jong geweld in de spotlight
Door middel van jongerenlijsten wilden we enkele dagen voor de verkiezingen nog eens alle aandacht naar alle tieners en twintigers op een lijst. Veel jongeren kregen en namen de kans om op een lijst staan. Van ons mocht de gemeenteraad best wel wat verjongen. Met deze actie wilden we dus wat reclame maken voor de jonge politici. Per partij werd er een lijst gemaakt van alle tieners en twintigers. Er werd vermeld welke plaats ze kregen, hoe jong ze zijn en hoe je ze kan contacteren voor wat verdere informatie. Naast de jongerenlijsten hebben we ook telkens een interview afgenomen met de eerste tiener of twintiger op de lijst. Er werd gepolst naar hun voornaamste strijdpunten en hoe hun politiek engagement is gegroeid.
Reinout Van Zandycke