Meest bereikbare politici
Alle gemeenteraadsleden kregen in april, mei en juni een mail van een ‘geïnteresseerde’ jongere. Drie jongeren, niet-leden van Jong & Democratisch, vroegen in een mail uitleg rond een bepaald onderwerp. Naast informatie wilden ze ook weten wat ze moesten doen als ze zich daarin wilden engageren. De mails gingen over cultuur, fuiven en gas-boetes. De mails maakten deel uit van ons experiment. We wilden met het experiment nagaan hoeveel aandacht de Roeselaarse politici hebben voor vragen van jongeren. Gemiddeld kregen we bij iedere mail 12 reacties. In totaal reageerden 50% van alle gemeenteraadsleden. De bedoeling van onze actie was om de politici wakker te schudden. We zijn er van overtuigd dat jongeren die zich participeren een echte win-winsituatie is. Een mail niet beantwoorden kan soms al het einde zijn van die participatie. Er waren gemeenteraadsleden die het heel erg goed deden. We hopen dan ook dat de minderen hier een voorbeeld aan nemen. We maakten wel een onderscheid tussen fulltime politici en niet-beroepspolitici. Voor beide groepen maakten we een top drie. Fulltime politici:  1. Nathalie Muylle 2. Peter Logghe 3. Kris Declercq Niet-beroepspolitici: 1. Leen Sercu 2. Dirk Lievens 3. Filiep Manhaeve Er zijn twee manieren om dit initiatief te onthalen. Men kan het experiment bekritiseren/negeren en verder doen zoals men bezig was, maar men kan het experiment ook aanvaarden en nog meer inzetten op jongerenparticipatie. We hopen alvast dat iedereen de tweede manier kiest. prijsuitreiking Misschien testen we in de toekomst wel nog eens of onze politici vooruitgang hebben gemaakt...
Reinout Van Zandycke