Verduidelijkingscampagne
In mei 2012 startten wij een politieke verduidelijkingscampagne naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. We wilden met onze verduidelijkingscampagne de jongeren hun keuze helpen maken. Het was de bedoeling om een overzicht te geven van alle politieke partijen. Het overzicht werd gebaseerd op drie vragen: “waarvoor sta je?”, “Waar onderscheid u zich in?” en “Wat wil je zeker veranderen?” “Op wie moet ik stemmen? Ik weet dat totaal niet”. Deze vraag vormde de start van onze duidingscampagne. Naar aanleiding van de verkiezingen kregen wij regelmatig die vraag. We zijn een onafhankelijke vereniging. Het was dus niet aan ons om stemadvies te geven. Het toonde voor ons wel aan dat jongeren zelf willen beslissen voor wie ze gaan stemmen. Alleen is het nu vaak te hoogdrempelig en te veel zoekwerk om zich te informeren. De meeste jongeren hebben geen nood aan dikke boeken met uitleg. We hebben er daarom bewust voor gekozen om het zo kort mogelijk te houden. Kort en krachtig! Onze verduidelijkingscampagne is volledig objectief opgemaakt. We hebben het overgebracht zoals de partijen het ons verteld hebben. We hoopten hiermee de jongeren hun keuze te vereenvoudigen. Uit de vele positieve reactie kon ik uitmaken dat we daar zeker zijn in geslaagd. reacties verduidelijkingscampagne  
Reinout Van Zandycke