Vlaamse Jeugdraad

Jongerenambassadeur voor sociale inclusie “Jongerenambassadeurs zijn een groep jongeren die, doen, durven en denken over maatschappelijke thema’s die jongeren aanbelangen en hun stem laten weerklinken in het beleid.” Ongeveer 25 jongeren tussen 16 en 26 jaar werkten rond het thema ‘sociale inclusie’ als Jongerenambassadeur. We dachten na over drempels die jongeren in de weg staan om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Samen we gingen op zoek naar aanbevelingen om sociale uitsluiting tegen te gaan.

xvZNFyQtJongerenambassadeur voor participatie Als Jongerenambassadeur voor participatie dachten wij na over de manier waarop jongeren participeren. We bekeken of de bestaande formele participatiekanalen de lading dekken of dat er net op zoek gegaan moet worden naar alternatieve manieren die de spontane participatie van jongeren beter oppikken. Samen met andere jongeren mondde dit uit in aanbevelingen rond participatie op zowel Europees, Vlaams en federaal niveau.

Jongerencoach Jongerencoaches zijn jonge mensen die reeds ervaring hebben met participatieve projecten van de Vlaamse Jeugdraad of andere. Onze taak was jongeren te ondersteunen, op hun gemak te stellen, op weg te helpen, te inspireren tijdens de campagne van 'De Schoonmoeder aller verkiezingen'. Wij hielpen als ervaringsdeskundigen jongeren goed op weg om een thema te kiezen en gaven hen meer info. Zo houden we de drempel laag genoeg en hebben jongeren snel een aanspreekpunt. We wo-erden gekoppeld met enkele individuele jongeren. Wij hielpen jongeren met het uitwerken van een lokale actie. De Schoonmoeder aller verkiezingen was een project van de Vlaamse Jeugraad:

"Wij willen minstens 100 jongeren uitdagen, inspireren en coachen om hun ideeën, hun mening, hun visie vorm te geven. We gaan hierbij in dialoog met andere jongeren en zorgen dat hun boodschap duidelijk en overtuigend is. Samen maken ze van hun strijdpunt een eigen campagnebeeld dat gezien mag worden. Met de Schoonmoeder als boegbeeld, werpen jongeren zich in de verkiezingsstrijd en voeren zij campagne voor de thema’s die zij belangrijk vinden."

trustyLid advies- en erkenningscommissie Trusty-label Trusty is een project van De Ambrassade vzw. Met het Trusty-label lanceert De Ambrassade samen met de sector een kwaliteitsstandaard. Kwaliteitsvolle jeugdinformatieproducten zijn betrouwbare informatiebronnen, op maat van kinderen en jongeren, die correcte en volledige informatie bevatten. Deze informatie maakt mogelijk dat kinderen en jongeren zelf keuzes kunnen maken op scharniermomenten in hun ontwikkeling naar volwassenheid. De advies- en erkenningscommissie neemt de communicatieproducten onder de loep en beslist welke producten het Trusty-label krijgen.

Reinout Van Zandycke