Wij willen een nieuwe fuifzaal in Roeselare

Facebookpagina

Roeselare kampt al jaren met een ‘fuifzaalprobleem’. Het is in Roeselare bijzonder moeilijk om als groep een grote fuif te organiseren. Al meerdere jaren roepen vele verenigingen om een nieuwe polyvalente zaal. Wij wilden met Jong & Democratisch hier nog eens de nodige aandacht aan geven. We startten daarvoor een Facebookpagina. In nog geen uur tijd haalden wij 100 likes. We eindigden op meer dan 800 likes.

Het stadsbestuur besliste in 2012 om de GLS-site op te kopen. Ze deden dit met de bedoeling om de roep naar polyvalente zalen hiermee op te lossen. Binnenkort zouden de jongeren dus opnieuw veel moeten kunnen fuiven in Roeselare.

Reinout Van Zandycke